Họp báo: IBM & UBIS – Ký kết hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ

Sáng ngày 27/06/2017, tại Viện IBM đã diễn ra buổi Họp báo về “Lễ ký kết hợp tác khoa [...]