Lễ Vinh Danh học viên MBA UBIS Thụy Sĩ Tháng 10/2018

Có công mài sắt có ngày nên kim – Sau bao cố gắng nỗ lực học tập, buổi lễ [...]