Nếu bạn là một người đã và đang quan tâm đến các chương trình giáo dục quốc tế thì chắc hẳn bạn đã từng một lần nghe về cụm từ Kiểm Định. Vậy chúng là gì? Chúng quan trọng như thế nào và Đại học UBIS có bao nhiêu kiểm định? Tất cả sẽ được giải thích một cách cụ thể dưới đây

Về chúng tôi

Kiểm định – DẤU HIỆU của một chương trình chất lượng

Kiểm định là một loạt các hành động để đánh giá chất lượng của một chương trình dựa trên một bộ nguyên tắc cụ thể được tổ chức kiểm định đặt ra. Chúng có thể bao gồm các tiêu chí như cấu trúc, cơ sở vật chất, giáo trình, chất lượng giảng viên, … và nhiều thứ khác. Và tổ chức thực hiện những hoạt động trên được gọi chung là tổ chức kiểm định.

Kiểm định cung cấp cho cho sinh viên và cộng đồng biết được chất lượng cũng như giá trị thật sự hiện tại của một chương trình xét trên góc độ quốc tế.

Tại Trường Đại học UBIS (University of Business and International Studies), chúng tôi cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và được kiểm định và công nhận bởi những tổ chức, cơ quan đánh giá chất lượng uy tín nhất ở thời điểm hiện tại. Điều này chứng thực Đại học UBIS đang cung cấp một bộ giáo trình, học liệu, chất lượng giảng viên, … hoàn toàn đáp ứng những điều kiện khắt khe của những tổ chức dưới đây.

International Accreditation Council for Business Education

Hội đồng Kiểm định chất lượng Quốc tế Giáo dục Kinh Doanh

Là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về kiểm định các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh bậc đại học và sau đại học. Được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) và là thành viên của Mạng lưới Quốc tế về Cơ quan Đảm bảo Chất lượng trong Giáo dục Đại học (INQAAHE).

Hiện tại, IACBE có 249 tổ chức thành viên, kiểm định và công nhận hơn 1800 chương trình kinh doanh trên 20 quốc gia toàn cầu. Trải qua quá trình đánh giá khắt khe cùng quy trình kiểm định chặt chẽ, trường Đại học Kinh doanh Quốc tế UBIS (UBIS) đã nhận được tái công nhận từ IACBE về các chương trình kinh doanh vào năm 2021. Thông báo từ tái công nhận từ IACBE

Xem thêm tại đây

The Higher Education Licensure Commission

Ủy ban Cấp phép Giáo dục Đại học

Ủy ban Cấp phép Giáo dục Đại học (HELC) là một cơ quan quản lý, bảo vệ cộng đồng liên quan đến giáo dục gồm 5 thành viên được Thị trưởng bổ nhiệm. Họ chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục tại Quận Columbia. HELC thiết lập các tiêu chuẩn cho các hoạt động giáo dục sau trung học, phê duyệt các chương trình, cấp phép hoặc từ chối giấy phép. Giám sát tất cả các cơ sở giáo dục sau trung học tư thục ở Quận Columbia.

HELC là cơ quan duy nhất được Thị trưởng ủy quyền cấp giấy phép giáo dục, chịu trách nhiệm tư vấn cho Thị trưởng và Hội đồng Thành phố về các nhu cầu giáo dục sau trung học của Học khu. HELC chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các tổ chức thuộc thẩm quyền của mình phải đáp ứng, tuân thủ các tiêu chuẩn về các quy định được lập ra. Việc cấp hoặc từ chối giấy phép của HELC đảm bảo với những sinh viên đang theo học tại các cơ sở của Quận Columbia rằng các khóa học được cung cấp và bằng cấp được trao đáp ứng các tiêu chuẩn của Học khu.

HELC chức năng bổ sung bao gồm điều chỉnh và thực thi các luật và quy định sau trung học, duy trì hồ sơ học sinh, sinh viên của các cơ sở đóng cửa và không có cơ sở lưu trữ nào khác, cấp bảng điểm được chứng nhận và điều tra các khiếu nại của sinh viên và giảng viên đối với các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền của nó.

Xem thêm tại đây

The Council for Higher Education Accreditation

Hội đồng Kiểm định chất lượng Quốc tế Giáo dục Kinh Doanh

Là một tổ chức cấp quốc gia duy nhất được hình thành với mục đích công nhận các tổ chức kiểm định hoặc đánh giá mức độ hiệu quả trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Được xem là một trong 2 tổ chức công nhận giáo dục cấp cao, hàng đầu Hoa Kỳ, CHEAhttps://www.chea.org/search-programs-results-table?country_filter=CH&administrative_area_filter=All&search_api_fulltext=&search_api_fulltext_city=Geneva&page=7 hiện là một hiệp hội bao gồm 3,000 trường Đại học, Cao đẳng và đã công nhận cho 60 tổ chức kiểm định.

Để kiểm tra công nhận chất lượng và tính hợp pháp của một trường đại học, chỉ cần tham khảo trên website của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) và Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA). Trường Đại học Kinh doanh Quốc tế UBIS được liệt kê trong Cơ sở dữ liệu CHEA với tư cách là trường được IACBE công nhận.

Xem thêm tại đây

Swiss quality label for further education institutions

Nhãn chất lượng Thụy Sĩ

Là tổ chức đảm bảo chất lượng cấp quốc gia và là nhãn chứng nhận đạt chuẩn chất lượng đầu tiên công nhận chính thức của Thụy Sĩ. Hiện nay, EduQua áp dụng kiểm tra chất lượng giáo dục hệ thống các trường tư và đã chứng nhận cho hơn 900 cơ sở đào tạo tại Thụy Sĩ.

EduQua được công nhận và bảo trợ chính thức từ Hội nghị các bộ trưởng giáo dục các Bang của Liên Bang Thụy Sĩ (EDK). Tiêu chuẩn và mục tiêu của EDUQA được đề ra bởi 5 cơ quan pháp lý:

  • Bộ giáo dục đào tạo (BBT)
  • Bộ kinh tế (SECO)
  • Bộ lao động (VSAA)
  • Bộ đào tạo nghiệp vụ (SBBK)
  • Liên đoàn giáo dục tại chức (SVAB)

Mỗi chứng chỉ Eduqua có giá trị cao nhất trong vòng 3 năm, và cứ mỗi sau 3 năm các trường phải được kiểm tra và cấp lại chứng chỉ Eduqua mới. Trường Đại học Kinh doanh Quốc tế UBIS nhận được chứng chỉ EduQua vào năm 2009 và vẫn luôn duy trì nhãn chất lượng đào tạo cho đến nay.

Xem thêm tại đây

European Foundation for Management Development

Quỹ Phát Triển Quản Lý Châu Âu

Là một tổ chức toàn cầu, phi lợi nhuận với 972 tổ chức thành viên bao gồm các trường học; doanh nghiệp và tổ chức công tới từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. EFMD đóng vai trò là một trong những mạng lưới kết nối các trường kinh doanh hàng đầu thế giới và cung cấp diễn đàn nghiên cứu, tranh luận về đổi mới thực tiễn tốt nhất.

Là hệ thống quốc tế có tầm quan trọng hàng đầu trong đánh giá, cải thiện và công nhận chất lượng các trường kinh doanh; chương trình đào tạo kinh doanh; các trường đại học và các khóa học trực tuyến. Trường Đại học Kinh doanh Quốc tế UBIS được chấp thuận gia nhập và trở thành thành viên Tổ Chức Phát Triển Quản Lý Châu Âu – EFMD

Xem thêm tại đây

TIER ONE EUROPEAN MBA RANKING 2022 – CEO MAGAZINE

TOP các chương trình MBA tốt nhất Châu Âu năm 2022

Xem thêm tại đây

#12 GLOBAL ONLINE MBA RANKING 2022 – CEO MAGAZINE

TOP các chương trình MBA ONLINE tốt nhất Thế Giới năm 2022

Xem thêm tại đây