Giấy phép – Công nhận – Kiểm định của trường đại học UBIS

Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS

Chất lượng – Kiểm định

KIỂM ĐỊNH

Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS

Hội đồng công nhận giáo dục Hoa Kỳ – CHEA

UBIS được liệt kê trong Cơ sở dữ liệu CHEA là được công nhận theo chương trình bởi IACBE, tổ chức ủng hộ quốc gia và có tiếng nói về chất lượng học thuật thông qua kiểm định, CHEA là hiệp hội các trường cao đẳng và đại học cấp bằng của Hoa Kỳ và công nhận các tổ chức kiểm định thể chế và chương trình. CHEA là tổ chức quốc gia duy nhất tập trung hoàn toàn vào kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Nhóm Chất lượng Quốc tế của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CIQG), chi nhánh quốc tế của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA), là một tập hợp/cơ quan gồm các chuyên gia giáo dục đại học từ khắp nơi trên thế giới, cam kết thúc đẩy chất lượng giáo dục đại học quốc tế . Đến trang của CHEA

CÔNG NHẬN

Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS

Hội đồng Kiểm định chất lượng Quốc tế Giáo dục Kinh Doanh

Là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về kiểm định các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh bậc đại học và sau đại học. Được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) và là thành viên của Mạng lưới Quốc tế về Cơ quan Đảm bảo Chất lượng trong Giáo dục Đại học (INQAAHE).Hiện tại, IACBE có 249 tổ chức thành viên, kiểm định và công nhận hơn 1800 chương trình kinh doanh trên 20 quốc gia toàn cầu. Trải qua quá trình đánh giá khắt khe cùng quy trình kiểm định chặt chẽ, trường Đại học Kinh doanh Quốc tế UBIS (UBIS) đã nhận được tái công nhận từ IACBE về các chương trình kinh doanh vào năm 2021. Thông báo từ tái công nhận từ IACBE. Đến trang IACBE

CÔNG NHẬN

Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS

Quỹ Phát Triển Quản Lý Châu Âu

EFMD. Quỹ Phát triển Quản lý Châu Âu là một tổ chức toàn cầu, phi lợi nhuận, hướng đến thành viên dành riêng cho phát triển quản lý. Được công nhận trên toàn cầu như một cơ quan kiểm định cho các trường kinh doanh, chương trình trường kinh doanh và các trường đại học doanh nghiệp. UBIS là thành viên chính thức của EFMD.ISO 21001:2018 UBIS được chứng nhận bởi tiêu chuẩn chất lượng ISO 21001:2018, chứng nhận các dịch vụ đào tạo thông qua giáo dục và học tập không chính quy. ISO quy định các yêu cầu cơ bản đối với các nhà cung cấp dịch vụ học tập trong giáo dục và đào tạo không chính quy. Đến trang của EFMD

CÔNG NHẬN

Nhãn chất lượng Thụy Sĩ

Nhãn chất lượng Thụy Sĩ

Là tổ chức đảm bảo chất lượng cấp quốc gia và là nhãn chứng nhận đạt chuẩn chất lượng đầu tiên công nhận chính thức của Thụy Sĩ. Hiện nay, EduQua áp dụng kiểm tra chất lượng giáo dục hệ thống các trường tư và đã chứng nhận cho hơn 900 cơ sở đào tạo tại Thụy Sĩ. EduQua được công nhận và bảo trợ chính thức từ Hội nghị các bộ trưởng giáo dục các Bang của Liên Bang Thụy Sĩ (EDK). Mỗi chứng chỉ Eduqua có giá trị cao nhất trong vòng 3 năm, và cứ mỗi sau 3 năm các trường phải được kiểm tra và cấp lại chứng chỉ Eduqua mới. Trường Đại học Kinh doanh Quốc tế UBIS nhận được chứng chỉ EduQua vào năm 2009 và vẫn luôn duy trì nhãn chất lượng đào tạo cho đến nay. Đến trang của Eduqua

CHẤP THUẬN

Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS

Ủy ban Cấp phép Giáo dục Đại học

Ủy ban Cấp phép Giáo dục Đại học (“HELC”, “Ủy ban”) là một cơ quan quản lý, bảo vệ người tiêu dùng gồm 5 thành viên được Thị trưởng bổ nhiệm. Họ chịu trách nhiệm bảo vệ cộng đồng liên quan đến giáo dục chất lượng hợp pháp tại Quận Columbia. Ủy ban thiết lập các tiêu chuẩn cho các hoạt động giáo dục sau trung học, cho phép hoạt động, phê duyệt các chương trình, cấp hoặc từ chối giấy phép và giám sát tất cả các cơ sở giáo dục sau trung học tư thục ở Quận Columbia. Đến trang HELC

#TOP

Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS

Tier ONE European MBA Ranking 2022 – CEO Magazine

Là một trong những ngôi trường có chương trình MBA đáng học nhất theo CEO Magazine 2022 Xem tại đây

#TOP

Logo các đơn vị công nhận kiểm định UBIS

#12 Global Online MBA Ranking 2022 – CEO Magazine

Top #12 các chương trình MBA Online trên toàn cầu theo xếp hạng đánh giá của CEO Magazine 2022 Xem tại đây

Đảm bảo chất lượng

  • Thúc đẩy cải thiện việc giảng dạy, nghiên cứu và quản lý một loạt các hoạt động của trường đại học nhằm phổ biến kiến ​​thức và cung cấp trải nghiệm thực tế được chia sẻ cho sinh viên và cựu sinh viên
  • Điểm chuẩn so với các tiêu chuẩn về hiệu suất của các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đại học và điều chỉnh các phép đo này theo các tiêu chuẩn quốc gia đã được đặt ra về thủ tục và đảm bảo tính minh bạch của các quy trình và biện pháp được sử dụng
  • Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để cải thiện hệ thống chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đã được công nhận
  • Ủy quyền theo hợp đồng rằng các đối tác phải tuân theo các tiêu chuẩn Đảm bảo Chất lượng của chúng ta và tiến hành kiểm tra định kỳ các trung tâm và công việc lấy mẫu để đảm bảo các tiêu chuẩn được đáp ứng
  • Xây dựng mối quan hệ với xã hội dân sự để thúc đẩy sự tôn trọng đối với sự đa dạng
  • Thực hiện các sáng kiến ​​bền vững trong cả giáo dục và thực hành kinh doanh để trang bị và trao quyền cho thế hệ tiếp theo của các nhà lãnh đạo kinh doanh và quan hệ quốc tế, những người nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm và tính bền vững trong nỗ lực nghề nghiệp của họ
  • Đảm bảo rằng các tiêu chuẩn Đảm bảo Chất lượng được tuân thủ trong tất cả các khía cạnh nghiên cứu của Trường và nghiên cứu đó được tiến hành một cách có đạo đức và liêm chính
  • Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan của UBIS xác nhận các yêu cầu của chính sách bảo vệ dữ liệu quốc gia và tổ chức
5/5 - (1 bình chọn)