CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 No Course code Course Name ECTS Credits US Credits
1 ECO 602 Managerial Economics 6 3
2 FIN 608 Financial Management Theory and Practice 6 3
3 MCO 608 Managing a Contemporary Business Information System 6 3
4 MGT 601 Introduction to Global Business 6 3
5 MGT 606 Strategic Management, Competitiveness & Globalization 6 3
6 MGT 607 Business Analytics, Data Analysis & Decision Making 6 3
7 MGT 609 Operations, Supply Chain and Project Management 6 3
8 MGT 620 Strategic Human Resources Management 6 3
9 MGT 642 Business Sustainability, Ethics and Social Responsibility 6 3
10 MKT 606 Marketing Strategy 6 3
Total 60 30

ECO 602 Managerial Economics – Credits: 3 US / 6 ECTS

Khóa học này bao gồm các chủ đề truyền thống sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên vấn đề được xây dựng xung quanh các lỗi kinh doanh phổ biến. Các mô hình được sử dụng một cách sơ lược và chỉ ở mức độ giúp người học xác định nguyên do mắc lỗi và cách khắc phục.

FIN 608 Financial Management Theory and Practice – Credits: 3 US / 6 ECTS

Khóa học giải thích những khái niệm lý thuyết quan trọng, cung cấp công cụ thực tiễn để đánh giá và thực hiện các quyết định tài chính hiệu quả. Các nguyên tắc cơ bản được giới thiệu trướckhi mở rộng sang lĩnh vực tài chính chiến lược, liên kết các sự kiện gần đây với vai trò của tài chính trong thế giới kinh doanh cũng như cuộc sống cá nhân của người học. Khóa học này cung cấp các bài giảng có liên quan và hấp dẫn, nhiều ví dụ và nhấn mạnh vào các ứng dụng Excel.

MCO 608 Managing a Contemporary Business Information System – Credits: 3 US / 6 ECTS

Khóa học này đề cập đến những phát triển mới nhất trong điện toán đám mây, AR/VR và điện toán lượng tử, trong bối cảnh các tính năng học tập mới, được cập nhật thì phản ánh các sự kiện hiện tại nhất hiện nay trong công nghệ và kinh doanh. Ngoài ra, các khái niệm, kỹ năng và tình huống chính được xác định theo tiêu chuẩn AASCB tương ứng để đảm bảo người học nắm vững thông tin quan trọng

MGT 601 Introduction to Global Business – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môi trường kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng do sự thay đổi trong các liên minh địa chính trị, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy cải cách kinh tế theo định hướng thị trường và những tiến bộ trong việc phát triển, sử dụng công nghệ thông tin. Khóa học nàychuẩn bị hành trang cho người học thành lập doanh nghiệp và quản lý trên trường quốc tế.

MGT 606 Strategic Management, Competitiveness & Globalization – Credits: 3 US / 6 ECTS

Khóa học này xem xét cách thức mà các tổ chức hình thành và thực hiện các kế hoạch chiến lược của họ.Các chủ đề chính bao gồm phân tích có hệ thống các xu hướng trong môi trường hoạt động, phân tích ngành và/hoặc lĩnh vực mà tổ chức hoạt động, xác định các yếu tố thành công quan trọng và công nhận năng lực. Tiếp theo, các chiến lược khả thi được xác định trước khi tiếp tục lựa chọn chiến lược và các vấn đề về thực hiện.

MGT 607 Business Analytics, Data Analysis & Decision Making – Credits: 3 US / 6 ECTS

Khóa học này cung cấp một cái nhìn tổng quan và động lực cho việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, bao gồm quan sát, phỏng vấn, bảng câu hỏi và khảo sát cũng như sử dụng các nghiên cứu điển hình. Khóa học này sẽ cung cấp cho người học nền tảng cần thiết về phương pháp nghiên cứu để thực hiện các loại nghiên cứu khác nhau trong quá trình học sau đại học của họ; bên cạnh đó, cũng để có thể nhận ra trong tương lai điều gì tạo ra nghiên cứu tốt, cho dù điều này là trong báo chí,báo cáo xã hội và kinh tế, công nghiệp, chính trị và học thuật.

MGT 609 Operations, Supply Chain and Project Management – Credits: 3 US / 6 ECTS

Khóa học nghiên cứu về các sáng kiến Quản lý dự án và vòng đời của nó: nguồn lực, chi phí, thời gian và rủi ro; công việc và cấu trúc phân chia sản phẩm; quy trình đấu thầu và ký hợp đồng; lập kế hoạch,xây dựng, lãnh đạo nhóm và thực hiện.

MGT 620 Strategic Human Resources Management – Credits: 3 US / 6 ECTS

Khóa học này cung cấp cái nhìn hiện tại về nhân sự và tác động của nó đối với các tổ chức ngày nay,với các trường hợp mới kết thúc và nội dung mới về nguyên tắc xử thế, quy trình đạo đức, lãnh đạo, truyền thông xã hội, công nghệ, thất nghiệp và điều kiện kinh tế hiện tại.

MGT 642 Business Sustainability, Ethics and Social Responsibility – Credits: 3 US / 6 ECTS

Khóa học xem xét vai trò ngày càng quan trọng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, công nhận các nguyên tắc cơ bản của việc đối xử có đạo đức và có trách nhiệm đối với các bên liên quan, trong tổ chức,cộng đồng và môi trường. Sự phát triển nhanh chóng của CSR như một khái niệm- tức là chất lượng cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người – đã khiến nó trở thành một yếu tố thiết yếu của chương trình giảng dạy ngày nay khi nó được nhắc đến trong các ngành học.

MKT 606 Marketing Strategy – Credits: 3 US / 6 ECTS

Khóa học này áp dụng sự hiểu biết về môi trường toàn cầu cạnh tranh, cũng như việc tạo ra và triển khai các lý thuyết về sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao để đạt được kỳ vọng quản lýtiếpthị. Ngoài ra, khóa học sẽ kiểm tra việc lập kế hoạch, định giá, khuyến mại và hướng dòng sản phẩm, dịch vụ của công ty ra thị trường nước ngoài. Tiếp thị trong môi trường toàn cầu cần được nhìn nhận qua một loạt lăng kính: môi trường văn hóa của thị trường toàn cầu, đánh giá cơ hội thị trường toàncầu, phát triển chiến lược tiếp thị toàn cầu và thực hiện chiến lược tiếp thị toàn cầu. Tiếp thị toàn cầu trong khóa học này sẽ được xem như một môn học tổng hợp kết hợp các yếu tố kinh tế học, nhân chủnghọc, lịch sử,nhân khẩu học, ngôn ngữ học, luật, thống kê.

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Concentration Course code Course Name ECTS Credits US Credits
MANAGEMENT MNG 601 Executive Leadership 6 3
 MNG 607 Future Decisionmaking and Management Science 6 3
 MNG 603 Managing Organizational Diversity 6 3
 MNG 608 The Management of Technology and Innovation 6 3
CAP 601 Capstone I 6 3

MNG 601 Executive Leadership – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này tập trung vào tác động của lãnh đạo và quản lý đối với tổ chức hiệu quả. Sinh viên sẽ trau dồi tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề. Sinh viên sẽ tìm hiểu các đặc tính của các nhà lãnh đạo và quản lý thành công, những thách thức mà họ phải đối mặt trong một xã hội toàn cầu, và cách họ xây dựng các mối quan hệ và tác động đến văn hóa đối với sự bền vững và đổi mới của tổ chức

MNG 603 Managing Organizational Diversity – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cách khác nhau trong đó các quy trình quản lý và truyền thông đa văn hóa được xử lý ngày nay. Nó nhấn mạnh sự khác biệt địa lý văn hóa có thể có (và thực tế) ảnh hưởng đến hành vi của cá nhân, nhóm và tổ chức. Nó khám phá các khía cạnh khác nhau của quản lý liên văn hóa, bao gồm nhóm, lãnh đạo, Quản lý nguồn nhân lực, tiếp thị và đàm phán. Khóa học này cung cấp kiến thức sâu hơn về cách văn hóa hình thành các thực tiễn quản lý ở quốc tế các tổ chức. Khóa học này sẽ cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về cách đối phó với sự đa dạng văn hóa. Các khái niệm chính khác nhau sẽ được giải thích trong khóa học bao gồm văn hóa, dân tộc, chủng tộc, phân biệt chủng tộc, khuôn mẫu, định kiến, giá trị cốt lõi, áp bức và phân biệt đối xử.

MNG 607 Future Decisionmaking and Management Science – Credits: 3 US / 6 ECTS

Hoàn toàn hướng đến Excel 2016, khóa học này giúp sinh viên tận dụng tối đa sức mạnh của mô hình bảng tính. Mô hình hóa được tích hợp vào các lĩnh vực kinh doanh như tài chính, tiếp thị và quản lý hoạt động. Khóa học này kết hợp lý thuyết với các ví dụ thực tế và dữ liệu thực tế. Học tập và lý thuyết ứng dụng cung cấp một nền tảng vững chắc sau đó là các bài tập thực hành. Sinh viên sẽ học các phần bổ sung @RISK và Precision Tree cũng như cách kết hợp các sơ đồ “BigPicture” của các mô hình bảng tính và dữ liệu.

MNG 608 The Management of Technology and Innovation – Credits: 3 US / 6 ECTS

Khóa học này cung cấp sự hiểu biết về quản lý công nghệ và đổi mới, không phải riêng lẻ mà là một hệ thống tích hợp năng động được kết nối với văn hóa tổ chức, quản lý tri thức và tạo ra giá trị. Để nâng cao hiểu biết về các thị trường công nghiệp siêu cạnh tranh trên toàn cầu, ấn bản này có hai chương mới tập trung vào

Capstone Project

Đề án tốt nghiệp nhằm tích hợp những gì người học đã được học trong chương trình MBA vào thực tiễn công việc. Khóa học này đề cập đến các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh như lý thuyết tổ chức, nguồnnhân lực, quản lý dự án/chương trình, kế toán/tài chính, quản lý hoạt động, luật kinh doanh và đạo đức, lãnh đạo và toàn cầu hóa. Các lĩnh vực nghiên cứu này được sử dụng làm khuôn khổ mà thông qua đó các tình huống điển hình trong kinh doanh được phân tích. Người học sẽ thực hành các kỹ năng đã học của họ để đánh giá các tình huống kinh doanh toàn diện của doanh nghiệp thông qua một cái nhìn tổng hợp của các ngành chức năng khác nhau.