Chương trình đào tạo MBA

*Lưu ý: Ứng viên MBA bất kể chuyên ngành nào đều phải tham gia đủ 10 môn quản trị nâng cao trước khi tiếp tục 4 môn chuyên ngành.

 No Course code Course Name ECTS Credits ECTS Credits
1 MGT 601 Introduction to Global Business 6 3
2 FIN 608 Financial Management Theory and Practice 6 3
3 MGT 607 Business Analytics, Data Analysis & Decision Making 6 3
4 ECO 602 Managerial Economics 6 3
5 MGT 609 Operations, Supply Chain and Project Management 6 3
6 MGT 606 Strategic Management, Competitiveness & Globalization 6 3
7 MGT 620 Strategic Human Resources Management 6 3
8 MKT 606 Marketing Strategy 6 3
9 MCO 608 Managing a Contemporary Business Information System 6 3
10 MGT 642 Business Sustainability, Ethics and Social Responsibility 6 3
Total 60 30

Chi tiết

MGT 601 Introduction to Global Business – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môi trường kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng do sự thay đổi trong các liên minh địa chính trị, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy cải cách kinh tế theo định hướng thị trường và những tiến bộ trong phát triển và sử dụng công nghệ thông tin. Khóa học này chuẩn bị cho sinh viên khởi động và quản lý doanh nghiệp trên đấu trường quốc tế

FIN 608 Financial Management Theory and Practice – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này xem xét thực tế tài chính trong một tổ chức doanh nghiệp. Các quyết định đầu tư vốn được xem xét chi tiết hơn, tập trung vào phân tích rủi ro. Các chủ đề bổ sung bao gồm quản lý tiền mặt và vốn lưu động, và định giá công ty. Khóa học sử dụng rộng rãi phân tích nghiên cứu điển hình để liên kết việc giảng dạy trên lớp với thực tế doanh nghiệp và cũng để cung cấp cho sinh viên thêm kinh nghiệm thuyết trình.

FIN 608 Financial Management Theory and Practice – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này cung cấp một cái nhìn tổng quan và động lực cho việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, bao gồm quan sát, phỏng vấn, bảng câu hỏi và khảo sát cũng như sử dụng các nghiên cứu điển hình. Khóa học này sẽ cung cấp cho sinh viên nền tảng cần thiết về phương pháp nghiên cứu để thực hiện các loại nghiên cứu khác nhau trong quá trình học sau đại học của họ, nhưng cũng để có thể nhận ra trong tương lai điều gì tạo nên nghiên cứu tốt, cho dù điều này là trong báo chí, báo cáo xã hội và kinh tế, công nghiệp, chính trị và học thuật. 

ECO 602 Managerial Economics – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này bao gồm các chủ đề truyền thống sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên vấn đề được xây dựng xung quanh các lỗi kinh doanh phổ biến. Các mô hình được sử dụng một cách tiết kiệm và sau đó chỉ ở mức độ mà chúng giúp học sinh xác định lý do tại sao mắc lỗi

MGT 609 Operations, Supply Chain and Project Management – Credits: 3 US / 6 ECTS

Nghiên cứu về các sáng kiến Quản lý dự án và vòng đời của nó: nguồn lực, chi phí, thời gian và rủi ro; cấu trúc phân tích công việc và sản phẩm; quy trình đấu thầu và ký hợp đồng; và lập kế hoạch, xây dựng, dẫn dắt nhóm và thực hiện.

MGT 606 Strategic Management, Competitiveness & Globalization – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này xem xét cách thức mà các tổ chức hình thành và thực hiện các kế hoạch chiến lược của họ. Các chủ đề chính bao gồm phân tích có hệ thống các xu hướng trong môi trường hoạt động, phân tích ngành và / hoặc lĩnh vực mà tổ chức hoạt động, xác định các yếu tố thành công quan trọng và công nhận năng lực. Các chiến lược khả thi sau đó được xác định trước khi tiếp tục lựa chọn chiến lược và các vấn đề của việc thực hiện.

MGT 606 Strategic Management, Competitiveness & Globalization – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này cung cấp một cái nhìn hiện tại về nhân sự và tác động của nó đối với các tổ chức ngày nay, với các trường hợp kết thúc mới và nội dung mới về đạo đức và quy trình đạo đức, lãnh đạo, truyền thông xã hội, công nghệ, thất nghiệp và kinh tế hiện tại điều kiện. 

MKT 606 Marketing Strategy – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này áp dụng sự hiểu biết về môi trường toàn cầu cạnh tranh, cũng như việc tạo ra và triển khai các lý thuyết về sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao để đạt được kỳ vọng quản lý tiếp thị cao. Ngoài ra, chúng tôi sẽ kiểm tra việc lập kế hoạch, định giá, khuyến mãi và hướng dòng sản phẩm và dịch vụ của công ty ra thị trường nước ngoài. Tiếp thị trong môi trường toàn cầu cần được nhìn nhận qua một loạt lăng kính: môi trường văn hóa của thị trường toàn cầu, đánh giá cơ hội thị trường toàn cầu, xây dựng chiến lược tiếp thị toàn cầu và thực hiện chiến lược tiếp thị toàn cầu. Tiếp thị toàn cầu trong khóa học này sẽ được xem như một ngành tổng hợp kết hợp các yếu tố của kinh tế, nhân chủng học, lịch sử, nhân khẩu học, ngôn ngữ học, luật, thống kê, chính trị, địa lý và thương mại quốc tế.

MCO 608 Managing a Contemporary Business Information System – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này giải quyết nhu cầu về hệ thống thông tin trong công nghiệp: quản lý và ứng phó với áp lực kinh doanh. Sự phát triển của Hệ thống thông tin trong Kinh doanh trong thập kỷ qua bao gồm: web, Internet, mạng nội bộ, mạng ngoại vi và thương mại điện tử – khám phá, giao tiếp và cộng tác. Các công cụ quản lý dự án CNTT và đánh giá rủi ro được trình bày và tích hợp trong khóa học, không phải là một chủ đề chuyên môn, mà là một cách để các nhà quản lý hiểu và truyền đạt các nhu cầu kinh doanh. Khóa học này kiểm tra cách thức công nghệ thông tin (CNTT) cho phép các tổ chức tiến hành theo những cách hoàn toàn khác biệt và hiệu quả hơn. Khóa học này giải quyết những thách thức ngày nay theo quan điểm của các giám đốc điều hành đang vật lộn với chúng. Nó kể lại những câu chuyện thành công và thất bại, tập trung vào các vấn đề phải đối mặt và các quyết định của các giám đốc điều hành trong các công ty trên khắp thế giới

MGT 642 Business Sustainability, Ethics and Social Responsibility – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học xem xét vai trò ngày càng quan trọng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, công nhận các nguyên tắc cơ bản về đối xử có đạo đức và có trách nhiệm đối với các bên liên quan, trong tổ chức, cộng đồng và môi trường. Sự phát triển nhanh chóng của CSR như một khái niệm – tức là chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mọi người – đã làm cho nó trở thành một yếu tố thiết yếu của chương trình giảng dạy ngày nay vì nó cắt ngang các ngành học.

Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh – Management

Concentration Course code Course Name ECTS Credits ECTS Credits
MANAGEMENT MNG 601 Executive Leadership 6 3
 MNG 607 Future Decisionmaking and Management Science 6 3
 MNG 603 Managing Organizational Diversity 6 3
 MNG 608 The Management of Technology and Innovation 6 3
CAP 601 Capstone I 6 3

MNG 601 Executive Leadership – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này tập trung vào tác động của lãnh đạo và quản lý đối với tổ chức hiệu quả. Học sinh sẽ trau dồi tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề. Sinh viên sẽ tìm hiểu các đặc tính của các nhà lãnh đạo và quản lý thành công, những thách thức mà họ phải đối mặt trong một xã hội toàn cầu, và cách họ xây dựng các mối quan hệ và tác động đến văn hóa đối với sự bền vững và đổi mới của tổ chức

MNG 603 Managing Organizational Diversity – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các cách khác nhau trong đó các quy trình quản lý và truyền thông đa văn hóa được xử lý ngày nay. Nó nhấn mạnh sự khác biệt địa lý văn hóa có thể có (và thực tế) ảnh hưởng đến hành vi của cá nhân, nhóm và tổ chức. Nó khám phá các khía cạnh khác nhau của quản lý liên văn hóa, bao gồm nhóm, lãnh đạo, Quản lý nguồn nhân lực, tiếp thị và đàm phán. Khóa học này cung cấp kiến thức sâu hơn về cách văn hóa hình thành các thực tiễn quản lý ở quốc tế các tổ chức. Khóa học này sẽ cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về cách đối phó với sự đa dạng văn hóa. Các khái niệm chính khác nhau sẽ được giải thích trong khóa học bao gồm văn hóa, dân tộc, chủng tộc, phân biệt chủng tộc, khuôn mẫu, định kiến, giá trị cốt lõi, áp bức và phân biệt đối xử.

MNG 607 Future Decisionmaking and Management Science – Credits: 3 US / 6 ECTS

Hoàn toàn hướng đến Excel 2016, khóa học này giúp sinh viên tận dụng tối đa sức mạnh của mô hình bảng tính. Mô hình hóa được tích hợp vào các lĩnh vực kinh doanh như tài chính, tiếp thị và quản lý hoạt động. Khóa học này kết hợp lý thuyết với các ví dụ thực tế và dữ liệu thực tế. Học tập và lý thuyết ứng dụng cung cấp một nền tảng vững chắc sau đó là các bài tập thực hành. Học sinh sẽ học các phần bổ sung @RISK và Precision Tree cũng như cách kết hợp các sơ đồ “BigPicture” của các mô hình bảng tính và dữ liệu.

MNG 608 The Management of Technology and Innovation – Credits: 3 US / 6 ECTS

Tìm hiểu thêm MBA Management

Chuyên Ngành Finance & Banking

Concentration Course code Course Name ECTS Credits ECTS Credits
FINANACE & BANKING FIN 601 Corporate Finance 6 3
FIN 602 Financial Markets and Institutions 6 3
FIN 609 International Financial Management 6 3
FIN 603 Financial Risk Management 6 3
CAP 601 Capstone I 6 3

FIN 601 Corporate Finance – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này xem xét thực tế tài chính trong một tổ chức doanh nghiệp. Các quyết định đầu tư vốn được xem xét chi tiết hơn, tập trung vào phân tích rủi ro. Các chủ đề bổ sung bao gồm quản lý tiền mặt và vốn lưu động, và định giá công ty. Khóa học sử dụng rộng rãi phân tích nghiên cứu điển hình để liên kết việc giảng dạy trên lớp với thực tế doanh nghiệp và cũng để cung cấp cho sinh viên thêm kinh nghiệm thuyết trình. Bất kỳ quyết định nào mà một doanh nghiệp đưa ra đều có ý nghĩa tài chính và bất kỳ quyết định nào ảnh hưởng đến tài chính của doanh nghiệp đó đều là một quyết định tài chính doanh nghiệp. Khóa học này sẽ kiểm tra tài chính doanh nghiệp trong khuôn khổ đó. Khóa học này sẽ tập trung vào các lĩnh vực và vấn đề cụ thể như đánh giá các dự án đầu tư vốn, vấn đề điều chỉnh rủi ro trong các quyết định như vậy, cơ cấu vốn, cổ tức và mua lại cổ phần, nguồn vốn, phát hành chứng khoán, quản lý tiền mặt và vốn lưu động, và sáp nhập và mua lại.

FIN 602 Financial Markets and Institutions – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này cung cấp kiến thức nền tảng về cấu trúc, chức năng và vai trò của hệ thống tài chính, các thể chế và công cụ của hệ thống có vai trò quan trọng trong môi trường kinh doanh. Trong khóa học, các tổ chức như trung gian tài chính, các loại ngân hàng khác nhau và hệ thống Ngân hàng Trung ương sẽ được giải thích. Ngoài ra, khóa học sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thị trường tiền tệ và các công cụ tài chính của nó như lãi suất, trái phiếu, cổ phiếu, các công cụ phái sinh và chứng khoán cùng những thứ khác. Cuối cùng, khóa học sẽ bao gồm một phần của Thất bại thị trường tài chính, các cuộc khủng hoảng và các quy định

FIN 603 Financial Risk Management – Credits: 3 US / 6 ECTS 

Môn học này nhằm mục đích phát triển kỹ năng của sinh viên như một nhà tiếp thị chiến lược để họ có thể tạo, nhận được sự hỗ trợ và thực hiện các kế hoạch tiếp thị sẽ xây dựng các doanh nghiệp vững mạnh và lâu dài. 

FIN 609 International Financial Management – Credits: 3 US / 6 ECTS

Phát triển các kỹ năng tài chính, phân tích và giao tiếp cần thiết để phát triển và thực hiện một chiến lược tài chính phù hợp với việc tạo ra giá trị doanh nghiệp trong một môi trường năng động. Nhấn mạnh tác động của các cân nhắc về đạo đức và luật pháp, thị trường toàn cầu và đổi mới công nghệ dựa trên các kết quả kinh tế hiệu quả. Nhấn mạnh các kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng miệng. Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ có thể xác định và phân tích các cơ hội chiến lược của một công ty và đề xuất một chiến lược tài chính phù hợp phù hợp với việc tạo ra giá trị của công ty.

Tìm hiểu thêm MBA Finance & Banking

Chuyên Ngành Marketing

Concentration Course code Course Name ECTS Credits ECTS Credits
MARKETING MKT 602 Strategic Marketing 6 3
MKT 603 Marketing Research 6 3
MKT 605 Digital Marketing 6 3
MKT 604 Multinational Marketing 6 3
CAP 601 Capstone I 6 3

MKT 602 Strategic Marketing – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này bao gồm tất cả các khía cạnh của việc khởi động và quản lý doanh nghiệp nhỏ. Khóa học này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng mạnh mẽ và các ví dụ điển hình thực tế về các doanh nghiệp nhỏ thành công và những thách thức có thể xảy ra mà người lãnh đạo phải giải quyết.

MKT 602 Strategic Marketing – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này cung cấp giới thiệu toàn diện về nghiên cứu tiếp thị, cụ thể là cách thu thập và phân tích thông tin được sử dụng để đưa ra các quyết định tiếp thị. Nó cung cấp kiến thức cơ bản về các khái niệm, quy trình và kỹ thuật chính, cũng như các ứng dụng của chúng trong thế giới thực. Khóa học bao gồm thiết kế nghiên cứu, bao gồm dữ liệu định tính và định lượng, và các phương pháp định lượng dùng để phân tích dữ liệu nghiên cứu để đưa ra quyết định.

MKT 604 Multinational Marketing – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm và chiến lược tiếp thị toàn cầu. Nó xem xét các vấn đề về việc thực hiện các chức năng tiếp thị khác nhau ở các quốc gia khác. Nhấn mạnh vào việc hiểu các môi trường văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội và luật pháp khác nhau, trong đó sản phẩm của một công ty có thể được tiếp thị trong môi trường toàn cầu và để hình thành các chiến lược cho các thị trường đó. 

MKT 605 Digital Marketing – Credits: 3 US / 6 ECTS

Môn học này cung cấp hướng dẫn toàn diện, thiết thực về cách các công ty và tổ chức có thể tận dụng tối đa Web để đáp ứng các mục tiêu của họ. Khóa học liên kết lý thuyết tiếp thị với các nghiên cứu điển hình về các công ty tiên tiến như Amazon, Facebook và Apple để giúp sinh viên hiểu tiếp thị kỹ thuật số trong thế giới thực. Nó cũng xem xét các vấn đề bản địa hóa liên quan đến thương hiệu, ngôn ngữ và đa văn hóa liên lạc. 

Tìm hiểu thêm MBA Maketing