• 03 ngày vàng: 08/09/2020, 09/09/2020, 10/09/2020.
  • Voucher có giá trị sử dụng trong 03 ngày vàng (trước và sau thời gian trên voucher không có giá trị).
  • Chỉ áp dụng cho 05 thành viên đầu tiên sử dụng voucher thành công. Thành viên từ thứ 06 trở đi không có hiệu lực.

Hãy nhập mã ưu đãi mà bạn được tặng vào ô bên dưới:

Hãy liên hệ tư vấn viên của bạn hoặc 028.2244.2244 để nhận mã ưu đãi.