Thông Tin Về Các Kiểm Định Và Các Hiệp Hội Gíao Dục Mà UBIS Là Thành Viên

1/ Kiểm định IACBE Hội đồng Kiểm định chất lượng Quốc tế các Chương trình đào tạo Quản trị Kinh Doanh (International Accreditation Council for Business Education - [...]