Thông điệp từ ban điều hành và quản trị

Thông điệp từ CEO Cathleen Raffaeli: “Cathi thường nói rằng nhiệm vụ của bà là thay đổi 1 triệu cuộc đời thông qua giáo dục. Bà hiện là Giám đốc điều hành của UBIS. Trước đây, bà từng là Hiệu trưởng của Đại học Cardean, một người đi đầu trong mô hình hợp tác giáo dục với Đại học Stanford, Columbia, Chicago, Carnegie Mellon và Trường Kinh tế London. Bà cũng từng là Giám đốc điều hành của UNext, tổ chức giáo dục chuyên thiết kế quy trình kinh doanh cho nhiều tổ chức. “

Ảnh giảng viên đại học UBIS tại Lễ tốt nghiệp thạc sĩ MBA 2022

Đội ngũ điều hành

Cathleen Raffaeli

Chức vụ: Giám đốc điều hành MBA, Đại học New York Hiện đang là Giám đốc điều hành UBIS; Từng là Giám đốc điều hành và / hoặc thành viên Hội đồng quản trị của nhiều trường đại học và cao đẳng khác nhau từ năm 2003.

Shannyn Stern

Chức vụ: Giám đốc tài chính BSBA về Tài chính và Kế toán, Đại học Bang California, San Marcos; Kế toán công chứng Có 17 năm kinh nghiệm làm giám đốc kế toán cấp cao cho các tổ chức giáo dục.

Rafael Salazar Orozco

Chức vụ: Giám đốc Doanh thu Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Khoa học Hành chính Công, Ứng viên DBA 15 năm trong lĩnh vực tuyển sinh giáo dục đại học, hoạt động và dẫn đầu dịch vụ sinh viên.

Brent Passey

Chức vụ: Giám đốc Tiếp thị Cử nhân Triết học, Đại học Bang Utah; MBA / MKT, Đại học Phoenix 19 năm trong vai trò lãnh đạo giáo dục đại học. Tiếp thị, hoạt động, tuyển sinh, dịch vụ sinh viên và tuyển sinh.

Shanthi KonKoth

Chức vụ: Giám đốc Học vụ Ed.D. Lãnh đạo hướng dẫn, Đại học St. John’s Gần 27 năm kinh nghiệm trong quản lý giáo dục đại học. Đã dành 8 năm qua với tư cách là Nhà cung cấp của tổ chức được MSCHE công nhận và là người đánh giá của Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa Kỳ và là chủ tịch nhóm.

Antonina Santalova

Chức vụ: Giám đốc Viện UBIS Bằng tiến sĩ về Chính sách xã hội và Thạc sĩ Tiết học về Chính sách xã hội của Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Thạc sĩ Marketing và Cử nhân Ngôn ngữ học của Đại học liên bang, Kyrgyzstan. Hơn 20 năm kinh nghiệm trong các cơ quan chính phủ và phi chính phủ, cùng với nền tảng vững chắc trong nghiên cứu và giảng dạy.

Đội ngũ giảng viên

Dr. Phạm Vinh

Faculty Trình độ học vấn: DBA, MA (Marketing, Strategic Management) Chứng chỉ: MSc Management Economics & International Relations, University of Nigeria

DR. THANHNHAN (JOSEPH) NGUYEN

Professor of Web Strategy, Market Research Methodology, Entrepreneurship & Organizational Communication Trình độ học vấn: Research Doctorate, MBA

PROFESSOR NGOCDOANTRANG NGUYEN

Faculty Trình độ học vấn: RMasters of Finance

PROFESSOR TAMANH TRAN

Professor of International Development Strategies, Internet Marketing, and Business Operations Trình độ học vấn: MBA

DR. THANHTUAN NGUYEN

Faculty Trình độ học vấn: MBA

DR. KHANHTRUNG NGUYEN

Faculty Trình độ học vấn: PhD Business Admin

PROFESSOR FIRUZ ALIMOV

Professor of Business, Leadership & Entrepreneurship Trình độ học vấn: MBA, Executive Master of Business Administration: Technology and Entrepreneurship Chứng chỉ: Six Sigma, Project Management

PROFESSOR ADRIAN AUNG

Other Academics Trình độ học vấn: MBA, Marketing focus

PROFESSOR MANUELA BORLOVAN

Professor or Project Management, Leadership and Management Trình độ học vấn: MC, National School for Political Studies and Administration Chứng chỉ: PMI

DR. ALISA COOPER

Professor of English Trình độ học vấn:EdD, M.ED, Nova Southeastern University, Northern Arizona University MC, National School for Political Studies and Administration

PROFESSOR KAMAL DADASHOV

GProfessor of International Finance and Economics Trình độ học vấn: MBA, Emlyon Business School Chứng chỉ: GARP (Global Association of Risk Professionals): Certificate of Foundation of risk management basis x CIMA Certificate in Business Accounting (C01-C05)

PROFESSOR VANESSA GALLACHER

Professor of English, Business and Law Trình độ học vấn: BSB, MBA/GM, University of Phoenix Chứng chỉ: Adult Educator Certification, Management Development Program

PROFESSOR VERONICA GAY

Other Academics Trình độ học vấn: MSP, Argosy University

DR. DAWN GEORGE

Professor of English, Business and Law Trình độ học vấn: MBA, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: Công nghệ và Doanh nhân Chứng chỉ: MJD, MBA

DR. ROBERTA GIANNINI

Professor Organization Management, Marketing and Finance Trình độ học vấn: PhD Organization Management, MBA

DR. DOUG GILBERT

Professor of Law, International Business and Management Trình độ học vấn: DBA, MBA, JD, ABD/PhD

DR. KEN GOLDSMITH

Professor Law, Business and Leadership Management Trình độ học vấn: DBA, JD, MPA Chứng chỉ: Commissioner American Bar Association, DEI Certification from USF

DR. OSCAR GUTIERREZ

Information Technology Chair Trình độ học vấn: PhD, MSc, Ma

PROFESSOR AISHATH HAMZA

Professor of Psychology and Counseling Trình độ học vấn: Master in Counseling Chứng chỉ: Coaching Psychology

PROFESSOR ERICK JENSEN

Faculty Trình độ học vấn: MBA Global Business

PROFESSOR GRANT KNAGGS

Professor of Economics, Finance and Business Trình độ học vấn: MS Economics Chứng chỉ: Detailed study in Leadership in the Evolving Health Care Environment, Harvard University, 1998

DR. VIOLA KREBS

Dean and Professor of Business and International Relations Trình độ học vấn: PhD Sciences of Information and Communications, MSC Chứng chỉ: Web Designer, Web Programmer, Web Develope

PROFESSOR DAVID LIBHART

Dean and Professor of Business and International Relations Trình độ học vấn: PhD Sciences of Information and Communications, MSC Chứng chỉ: Web Designer, Web Programmer, Web Develope

DR. PETE (JOSEPH) LEONARD

Professor of Business and Marketing Development Trình độ học vấn: MBA (working on PHD)

PROFESSOR LAURA LUNDQUIST

Other academics Trình độ học vấn: PhD, MAEd

PROFESSOR COLE(KEVIN) MCEUEN

Professor of Accounting and Finance Trình độ học vấn: MBA (Accounting & Finance)

DR. SVETLANA MITEREVA

Professor of Research Methodologies, Finance, Economics and Project Management Trình độ học vấn: DBA, MBA, (Economics) Chứng chỉ: PMP, PMI

PROFESSOR SHASTA NICHOLSON

Professor of Business and Human Resources Trình độ học vấn: MBA Chứng chỉ: HRM Certificate

PROFESSOR MARINA PAPADOPOULU

Professor of Finance, Banking and Economics Trình độ học vấn: MSE, H.E.C. in Business Admin (Data Privacy and Preservation)

PROFESSOR HLAINGOO PYAIT

Other Academics Trình độ học vấn: MA

DR. DANIELE RAFFO

Professor of IT, Network and Databases Trình độ học vấn: PhD Computer Science

PROFESSOR GIULIANA RENGA

Professor of Language and History Trình độ học vấn: MA of Education

PROFESSOR KALANI RICE

Professor of Project Management, Leadership and Business Trình độ học vấn: MBA, MAED Chứng chỉ: PMP

PROFESSOR NAIARA RODRIGUEZ

Professor of Negotiations Trình độ học vấn: ABD, MSC (Political Economy), MS

PROFESSOR DANIEL ROURA

Professor of International Relations and Politics Trình độ học vấn: MBA

PROFESSOR SINGHSIKERWAR SANDEEP

Facultys Trình độ học vấn: MBA

DR. ANTONINA SANTALOVA

DBA Director, Professor of Social Policy, International Development & Methodology, UBIS Research Institute Director Trình độ học vấn: PhD (Business, Strategic Management) Chứng chỉ: DPhil in Social Policy

PROFESSOR ELISSA SHAPIRO

Professor of Management and Leadership Trình độ học vấn:Master of Science, Management and Leadership

DR. BETH SMITH

Professor of International Security Studies, Legal Issues and Finance Trình độ học vấn: Phd, MA, BA

PROFESSOR KHINHNIN SOE

Professor of International Trade Trình độ học vấn: MAEd, MS, MAEd, MS Chứng chỉ: Certified facilitator for Problem-Based Learning

DR. CAROL SOMMERS

Professor of Operations Management Trình độ học vấn: DBA, MBA Chứng chỉ: ISO9000-Trainer

DR. OMAR SORO

Faculty Trình độ học vấn: PhD, Eonomics, MA.Economics, MSC/Computer Science

PROFESSOR SAXON SONG

Professor of Finance, Accounting and Math Trình độ học vấn: MBA Finance

DR. BERNARD TAMER

Professor of Brand Marketing, Digital Marketing and Social Media Trình độ học vấn: DBA, MBA (Marketing)

PROFESSOR KYICIN THANT

Professor of Economics and International Business Management Trình độ học vấn: Master of Arts, Master of Economics Master of Arts, Master of Economics

PROFESSOR AUNG TUN TUN

Other Academics Trình độ học vấn: Master of Information Technology

PROFESSOR THIMAIHUONG GLENDA VO

Faculty Trình độ học vấn: MBA

PROFESSOR KHINEMIN WAI

Professor of Project Management, and Business Sustainability, Ethics and Social Responsibility Trình độ học vấn: MBA Chứng chỉ: PMP

PROFESSOR ALISON WILSON

Professor of Business Administration Trình độ học vấn: MSA Chứng chỉ: CST Certified Surgical Tech

PROFESSOR ALYSSA WICKER

Faculty Trình độ học vấn: MBA, (working on PHD)
5/5 - (15 bình chọn)