Tuyển sinh: 06/02 – 04/04 Khai giảng: 08/04/2023 Trang chủ

Hình ảnh tốt nghiệp của học viên MBA UBIS

Tại Việt Nam chương trình MBA UBIS đã có hơn 1,500 học viên đã và đang theo học. Học viên MBA UBIS là những nhà quản lý, lãnh đạo nhiều hoài bão đến từ hàng trăm doanh nghiệp khác nhau.

Thời gian tuyển sinh đang diễn ra từ ngày 06/02 đến hết ngày 04/04. Dự kiến khai giảng 08/04/2023.