EDBA Online – Chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh – Đại học UBIS

UBIS EDBA mang đến cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc điều hành và chuyên gia, cơ hội tiên tiến hơn để nâng cao kỹ năng quản trị và phát triển sự nghiệp thông qua chương trình “Tiến sĩ quản trị kinh doanh Online”. Với UBIS EDBA, họ có thể vượt qua cấp độ Thạc sĩ và tiến thêm một bước đến với một tương lai mới và đầy triển vọng trong các ngành nghề khác.

Thời gian tuyển sinh: 15/02/2023 – 03/05/2023

Trợ lý chương trình

Học viên EDBA sẽ được hỗ trợ về nội dung bài học, cách làm bài tập, gửi bài viết,… Kết nối với giám sát viên – Giáo sư UBIS

Chuyên đề học tập

10 khóa học: 4 Hội thảo & 6 bài tập khóa học. học viên EDBA có thể tham khảo ý kiến của các Giáo sư từ UBIS theo lịch hẹn trong 4 giờ

Hệ thống nghiên cứu toàn cầu

Nhiều tài liệu từ Cengage và LIRN. Các khóa học trực tuyến linh hoạt để phù hợp với lịch trình cá nhân và công việc của các chuyên gia kinh doanh.

Hỗ trợ tại Việt Nam

Hướng dẫn học viên EDBA trong mỗi khóa học, cung cấp dịch vụ trước hội thảo và sau hội thảo.

Executive Doctorate of Business Administration (EDBA)

UBIS EDBA là chương trình đào tạo tiên tiến dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc điều hành và các chuyên gia, giúp họ phát triển sự nghiệp bằng cách vượt ra ngoài khóa học Thạc sĩ và thậm chí thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp từ các ngành nghề khác sang lĩnh vực Quản trị Kinh doanh.

Đây là một phương pháp học tập độc đáo, UBIS EDBA cho phép các học viên áp dụng kiến thức thực tế vào việc nghiên cứu và tìm hiểu những giải pháp thực tế cho các vấn đề trong tổ chức của họ. Kết quả, các học viên có thể đem lại lợi ích cho tổ chức của mình dài lâu.

UBIS EDBA được thiết kế để tạo ra các học viên với khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thông qua nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức thực tiễn.

Cam kết với học viên

 • Cung cấp cho học viên các chương trình toàn cầu, hiện đại đảm bảo sự linh hoạt, bắt kịp kiến thức thời đại.
 • Nền tảng phân phối chương trình trực tuyến nâng cao: Cập nhật Moodle (3.9), Nội dung được cung cấp bởi Cengage International, LIRN Business Source Premier.
 • Dịch vụ hỗ trợ bên ngoài giờ học, phù hợp với trải nghiệm trực tuyến: Trung tâm hỗ trợ trực tuyến, người giám sát và giảng viên trực tuyến.
 • UBIS sẽ phát triển các sản phẩm và dịch vụ bổ sung để đáp ứng nhu cầu thị trường của các quốc gia / khu vực cụ thể.
 • Các chương trình của UBIS hấp dẫn cho phép học viên của chúng tôi tạo sự khác biệt trên thị trường việc làm (trong nước và quốc tế).
 • Bạn sẽ trở thành một phần của một cộng đồng toàn cầu đông đảo, bao gồm hơn 20 thành viên tại 12 quốc gia và hơn 2000 tiến sĩ đã tốt nghiệp.

Nội dung chương trình và lịch học

Chương trình gồm: 4 Seminars, 6 Môn họcLuận án nghiên cứu Mô tả tất cả

Năm nhất

IDEAS – Research methodology

Mini course Thời gian: 15 tiếng

EDBA701 – General Research Methodology – SEMINAR 1

Khóa học này là phần giới thiệu về nghiên cứu cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì sẽ xảy ra trong phần tiếp theo trong chương trình EDBA. Khóa học dành riêng cho nghiên cứu về cái gì ? làm như thế nào ? Đánh giá nó như thế nào ? Nói với mọi người về nó như thế nào ? và sử dụng nó như thế nào ? Đặt câu hỏi và cố gắng tìm câu trả lời trong ngữ cảnh của EDBA. Khóa học giới thiệu, định hướng nghiên cứu để chuẩn bị cho học viên thực hiện nghiên cứu sau đại học có hiệu quả và có trách nhiệm trong bất kỳ ngành học nào liên quan đến kinh doanh và quản lý. Các mục tiêu chính của nghiên cứu – thăm dò, mô tả, dự đoán, giải thích, đánh giá và hành động – cung cấp cho chúng tôi một chiến lược để xác định câu hỏi nào cần đặt ra và câu trả lời nào cần tìm kiếm trong ngữ cảnh của EDBA. Thời gian: 21 tiếng 6 tín chỉ

EDBA800 – Doctoral Research I: Proposal Development

Khóa học này sẽ hỗ trợ phát triển đề xuất nghiên cứu EDBA. Một đề xuất nghiên cứu cung cấp bằng chứng về sự phát triển của các ý tưởng nghiên cứu và chuẩn bị cho nghiên cứu tiến sĩ. Sau khi ứng dụng thành công, đề xuất sẽ giúp phát triển nghiên cứu ban đầu dưới sự hướng dẫn của người giám sát. Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải được chấp nhận vào giai đoạn luận án của chương trình. Thời gian: 4 tháng6 tín chỉ

EDBA702 – Research Methodologies for Business and Management – SEMINAR 2

Hội thảo này nói về các phương pháp nghiên cứu chính mà học viên tiến sĩ kinh doanh và quản lý có thể vận dụng để hoàn thành tốt luận văn của mình. Do đó, khóa học sẽ đặt ra những nền tảng của các phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp suy luận logic, nghiên cứu trường hợp nghiên cứu và lý thuyết có căn cứ. Chìa khóa các giả định, triết lý nghiên cứu và các kỹ thuật thu thập dữ liệu thường được sử dụng sẽ được xác định cho từng các phương pháp nghiên cứu. Chúng tôi cũng sẽ nhấn mạnh vào mối liên hệ giữa việc lựa chọn một phương pháp nghiên cứu cụ thể và đề tài nghiên cứu. Thời gian: 21 tiếng6 tín chỉ

EDBA801 – Doctoral Research II: Introduction & Literature Review

Trong khóa học này, học viên làm việc với (các) cố vấn để hỗ trợ việc phát triển Tổng quan Văn học. văn học Đánh giá thiết lập mối liên hệ giữa nghiên cứu được đề xuất và cơ quan nghiên cứu đã ảnh hưởng đến tư duy về chủ đề cần tìm hiểu. Nó cũng chứng tỏ rằng học sinh có một sự hiểu biết sâu sắc về cơ thể của nghiên cứu. Tổng quan tài liệu khảo sát phạm vi nghiên cứu hiện tại và sau đó giải thích cách đề xuất nghiên cứu luận án mở rộng dựa trên thông tin mới cho cơ thể của kiến ​​​​thức. Thời gian: 4 tháng 6 tín chỉ – Điều kiện tiền đề: DBA 800

Năm hai

Data Analysis Tools (IDEAS)

Mini course Thời gian: 15 tiếng

EDBA703 – Quantitative Research – SEMINAR 3

Hội thảo này cung cấp nền tảng cho các phương pháp định lượng. Nó cung cấp một cách tiếp cận trực quan để hiểu và áp dụng các khối xây dựng cơ bản của phương pháp nghiên cứu định lượng. Nội dung sẽ trang bị cho sinh viên với thông tin cơ bản mà họ yêu cầu để nâng cao các kỹ thuật định lượng của họ trong việc thiết kế và đóng góp vào nghiên cứu. Hội thảo này là điều kiện tiên quyết để Nghiên cứu Định lượng và Định tính 2. Thời gian: 21 tiếng 6 tín chỉ

DBA802 – Doctoral Research III: Methodology

Trong khóa học này, sinh viên làm việc với (các) cố vấn để giúp định hình kết quả của nghiên cứu luận án đảm bảo kết quả phù hợp với kỳ vọng của UBIS. Đặc biệt chú ý sẽ được đưa ra để đảm bảo rằng mỗi chiến lược nghiên cứu của sinh viên, bao gồm đạo đức, mô hình điều tra, cách thức thu thập dữ liệu, công cụ đo lường và phương pháp phân tích được liên kết phù hợp với câu hỏi nghiên cứu và được gắn chặt vào nghiên cứu chuyên nghiệp thực tiễn. Điều kiện tiên quyết: DBA 801 Thời gian: 4 tháng6 tín chỉ

EDBA704 – Qualitative Research – SEMINAR 4

Hội thảo này được xây dựng trên Phần 1 của Nghiên cứu Định lượng. Nó nâng cao kiến ​​thức của học viên về phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính và cung cấp hướng dẫn về việc áp dụng các phương pháp đó trong nghiên cứu. Cụ thể hơn, Hội thảo tập trung vào một số phương pháp quan trọng nhất và được áp dụng rộng rãi trong nghiên cứu định tính và kiểm tra xem các phương pháp này có thể được kết hợp như thế nào để tiến hành nghiên cứu chặt chẽ và phù hợp vào dự án. Học viên và người giám sát phải liên lạc với Chủ tịch Bộ về tình trạng tiến bộ của nghiên cứu. Học viên dự kiến ​​​​sẽ giao bài tập cho người giám sát trong toàn bộ thời gian của khóa học. Chương trình, bài tập tương ứng với một phần của tổng thể luận án. Các giám sát viên sẽ đưa ra nhận xét góp ý cho sinh viên về từng bài làm để giúp sinh viên cập nhật và nâng cao chất lượng nghiên cứu của mình. Thời gian: 21 tiếng6 tín chỉ

DBA803 – Doctoral Research IV: Results and Findings

Trong khóa học này, học viên sẽ báo cáo kết quả nghiên cứu trước khi chuyển sang phần thảo luận. Những phát hiện phần của luận án nêu rõ kết quả nghiên cứu và liên hệ kết quả với giả thuyết nghiên cứu hoặc câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong phần mở đầu của luận án. Điều kiện tiên quyết: DBA 802 Thời gian: 6 tháng 6 tín chỉ

Năm ba

DBA804 – Doctoral Research V: Discussion and Conclusion

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, học viên sẽ được yêu cầu chuẩn bị một bản thảo bằng văn bản, luận án để xem xét sơ bộ bởi cố vấn. Cố vấn sẽ đóng vai trò là điểm liên lạc chính trong quá trình xem xét và sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các phản hồi cần thiết cho nghiên cứu sinh. Khi một đánh giá thành công, sau đó học viên có thể lên lịch trình bày và bảo vệ luận án trước giám khảo hoặc ủy ban kiểm tra. Điều kiện tiên quyết: DBA 803 Thời gian: 4 tháng 6 tín chỉ

DBA810 – Dissertation Defense and Publication

Trong quá trình bảo vệ tiến sĩ, học viên sẽ trình bày chính thức về toàn bộ nghiên cứu tiến sĩ của họ. Học viên sẽ được dự kiến ​​để bảo vệ những phát hiện của họ. Điều kiện tiên quyết: DBA 804. Thời gian: 4 tháng 6 tín chỉ

Yêu cầu đầu vào

 • Bằng MBA hoặc Bằng cấp Thạc sĩ
 • Kinh nghiệm làm việc (Kinh nghiệm cấp điều hành cấp cao)
 • Chứng chỉ tiếng Anh một trong các chứng chỉ sau:

* Đạt trình độ sau: IELTS 6.0 – TOEFL: 75 hoặc tương đương , Chứng chỉ Cambridge (CAE) Hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương được UBIS phê duyệt.

Học phí và lệ phí đăng ký

 • Chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh EDBA của UBIS! Đừng bỏ lỡ cơ hội đăng ký qua TSSAC để nhận được ưu đãi học phí tuyệt vời. Với giá chỉ $15,600 kèm theo lệ phí $400, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể so với việc đăng ký trực tiếp với UBIS. Học phí sẽ được chia thành 3 đợt và lệ phí chỉ cần đóng trong đợt đầu tiên. Hãy nhanh tay đăng ký ngay để bắt đầu hành trình Tiến sĩ của bạn với chi phí tiết kiệm nhất!
 • Đợt 1: $5,000 + $400
 • Đợt 2: $5,300
 • Đợt 3: $5,300
 • Tổng học phí và lệ phí: $16,000 ~ 377,920,000đ
 • *Để nhận được thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng để lại thông tin liên hệ của bạn. Chúng tôi sẽ sớm liên lạc và tư vấn cho bạn hoặc bạn có thể đăng ký hẹn lịch gặp tư vấn trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi. Chân thành cảm ơn!
 • Liên hệ Hẹn lịch

Trình độ Tiến sĩ

Tổng môn học: 10 + Luận án

Thời gian: 3 năm

Hình thức: Trực tuyến

EDBA - Tiến sĩ quản trị kinh doanh UBIS
5/5 - (41 bình chọn)