Ôn xong – Bạn có muốn kiểm tra ?

Ôn tập

Ôn tập

00:00

Từ vựng khó với Flashcards (Demo)

Việc ghi nhớ giờ đây không còn là vấn đề nữa. Flashcards là phương pháp ghi nhớ thông qua việc lặp lại, 200 từ vựng MBA quốc tế khó trong khóa học sẽ được bạn ghi nhớ dài hạn dễ dàng sau 2-3 tuần kiên trì.

Bắt đầu