Khái niệm vòng tuần hoàn kinh tế

Theo Investopedia Circular Flow hay vòng tuần hoàn kinh tế cho thấy tiền di chuyển trong nền kinh tế như thế nào. Tiền chảy từ người sản xuất sang người lao động dưới dạng tiền lương và chảy ngược lại người sản xuất dưới dạng tiền trả cho sản phẩm. Tóm lại, một nền kinh tế là một dòng tiền luân chuyển vô tận.”

Nhưng theo đại học RICE dòng chảy tuần hoàn của nền kinh tế phức tạp hơn nhiều nhưng chủ yếu đến từ 3 yếu tố chính: Doanh Nghiệp, Các Gia Đình, Chính Phủ.

Mô hình vòng tuần hoàn kinh tế của Đại học RICE

Mô hình vòng tuần hoàn kinh tế của Đại học RICE

Vòng tuần hoàn kinh tế có thể được coi là gồm ba chu kỳ chuyển động. Trong đó có 2 chu kỳ ngược chiều nhau diễn ra giữa các hộ gia đình và doanh nghiệp. Chu kỳ thứ ba sẽ xoay quanh cả 3 yếu tố.

Mục đích cơ bản của mô hình vòng tuần hoàn kinh tế là để hiểu cách tiền di chuyển trong nền kinh tế. Nó phân tách nền kinh tế thành hai thị trường chính và cả hai thị trường trên chịu sự tương tác qua lại giữa ba yếu tố Doanh Nghiệp, Các Gia Đình, Chính Phủ.

  1. Thị trường tài nguyên bao gồm các yếu tố sản xuất (Lao động, Tài nguyên thiên nhiên, trí thức, ….
  2. Thị trường Sản Phẩm bao gồm toàn bộ sản phẩm và dịch vụ cung cấp nhu cầu của con người 

MBA UBIS

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY

Dòng chảy tuần hoàn từ doanh nghiệp đến hộ gia đình:

Ở vòng tròn màu xanh ta thấy được dòng tiền di chuyển từ doanh nghiệp sang hộ gia đình.

Mô hình vòng tuần hoàn kinh tế của Đại học RICE

Mô hình vòng tuần hoàn kinh tế của Đại học RICE

 

Doanh nghiệp bỏ tiền để mua các vật liệu và thuê các hộ gia đình thực hiện công việc sản xuất, sau đó doanh nghiệp trả lương cho nhân viên và nó trở thành thu nhập của các hộ gia đình. Tiếp theo họ dùng chính thu nhập của mình tạo ra từ công việc để chi trả cho những sản phẩm và dịch vụ họ muốn (Thị trường Sản phẩm). Cuối cùng tiền trở thành doanh thu của doanh nghiệp và chúng lại bắt đầu một chu kì mới.

Có thể bạn quan tâm:

Dòng chảy từ Hộ Gia Đình sang Doanh Nghiệp.

Các hộ gia đình cung cấp các yếu tố đầu vào (tài nguyên thiên nhiên, lao động, tri thức,… ) cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhu cầu và tìm đến, và kết hợp để chuyển đổi các yếu tố đầu vào này thành đầu ra (hàng hóa và dịch vụ) phục vụ người tiêu dùng.

Mô hình vòng tuần hoàn kinh tế của Đại học RICE

Mô hình vòng tuần hoàn kinh tế của Đại học RICE

Đổi lại, các hộ gia đình nhận được tiền lương (vòng tròn màu xanh). Doanh nghiệp nhận được doanh thu từ việc mua hàng hóa và dịch vụ của người tiêu dùng.

Điều này thể hiện suy nghĩ với tư cách là những người lao động, chúng ta đi làm để tạo ra những giá trị cho xã hội và đời sống.

Vai trò của Chính Phủ trong mô hình kinh tế tuần hoàn.

Vòng  tuần hoàn quan trọng diễn ra giữa Chính phủ, hộ gia đình và doanh nghiệp. Chính phủ cung cấp nhiều loại hàng hóa và dịch vụ như: đường cao tốc, trường học, tòa án, dịch vụ y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an sinh xã hội có lợi cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Với việc sử dụng các dịch vụ từ Chính phủ sẽ giúp góp vào doanh thu của doanh nghiệp. Ví dụ, khi một công ty xây dựng sửa chữa một đoạn đường quốc lộ của địa phương, Chính phủ sẽ trả tiền cho công việc này. Như sơ đồ cho thấy, chính phủ nhận thuế từ các hộ gia đình và doanh nghiệp để hoàn thành dòng chảy.

 

Mô hình vòng tuần hoàn kinh tế của Đại học RICE

Mô hình vòng tuần hoàn kinh tế của Đại học RICE

Nếu chính phủ tăng thuế, các hộ gia đình có ít chi tiêu hơn cho hàng hóa và dịch vụ. Chi tiêu tiêu dùng giảm khiến doanh nghiệp giảm sản xuất, hoạt động kinh tế giảm sút, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng cao. Ngược lại, cắt giảm thuế có thể kích thích hoạt động kinh tế. Do đó Chính phú cần thu thập thông tin từ hai thị trường trên để điều chỉnh sau cho phù hợp để đảm bảo cho sự cân bằng của nền kinh tế.

Nguồn: Openstax.org

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Họ tên*

Email*

Điện thoại*